Działalność

Celem działalności Fundacji jest:
1. promowanie profilaktyki zdrowia i urody wszystkich osób,

2. aktywizowanie ludzi niepełnosprawnych, zdrowych, oraz dzieci i młodzieży, na rzecz profilaktyki zdrowia i urody,

3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie rehabilitacji,

4. inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularnonaukowej dotyczącej celów statutowych.

Fundacja realizuje cele statutowe nieodpłatnie poprzez:

a) udzielania porad i pomocy osobom fizycznym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w zakresie realizacji celów Fundacji,

b) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji,

c) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami, a nawet osobami fizycznymi, w zakresie objętym celem Fundacji,

d) upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, zwyrodnień oraz zaburzeń spowodowanych brakiem profilaktyki zdrowia i urody,

e) finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami wzroku,

f) finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami ruchu,

g) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych w zakresie profilaktyki zdrowia i urody oraz rehabilitacji.

h) organizowania kursów, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularnonaukowych poświęconych problemom życia codziennego,

i) organizowania koncertów muzycznych, eventów kulturalno-rozrywkowych,

j) ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci i młodzieży,

k) fundowania stypendiów umożliwiających naukę i doszkalanie,

Fundacja realizuje cele pożytku publicznego odpłatnie poprzez:

a) organizowanie kursów językowych,

b) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjnych,

c) uczestnictwo osób w imprezach rekreacyjno-sportowych.

Na podstawie postanowień statutowych oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Fundacja „AUXILIUM” jest organizacją pozarządową, która uprawniona jest do prowadzenia działalności gospodarczej. W chwili obecnej nie podjęto jeszcze tego typu aktywności.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM z siedzibą przy ul. Regis 2 w Bochni została wpisana do Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017, sporządzonego zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) znajduje się na stronie:  

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html 

Numer konta, który uruchomiony został do celów zbiórki 1% to 35 2490 0005 0000 4600 5458 7128. (Alior Bank), nr KRS: 0000410419.

Na stronie http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl, w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, znajdują się sprawozdania Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.